Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Onderhoudshandleiding voor de Dell Precision™ Workstation T1500
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
Als u een Dell™ n Series
-computer hebt gekocht, zijn alle referenties aan dit document naar Microsoft
®
Windows
®
-besturingsystemen niet van toepassing .
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst:
Dell
en het
DELL
-logo logo,
Dell Precision
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
ATI FirePro
is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
en
Core
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation;
Blu-ray Disc
is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows
Vista
e
n de Start-knop van
Windows Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter
aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en
handelsnamen.
December 2009
Rev. A00
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Lay
-
out van het moederbord
Specificaties
Diagnostics
System Setup
Wachtwoorden
OPMERKING:
duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
VOORZICHTIG:
geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
WAARSCHUWING:
met een WAARSCHUWING wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.
Sample
This manual is suitable for devices