Dell Precision T1500 Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Dell Precision™ Workstation T1500
-
Servicehåndbog
Bemærk, forsigtig og advarsel
Hvis du købte en Dell™ n Series
-computer er eventuelle referencer i dette dokument til Microsoft
®
Windows
® styresystemerne ikke gældende.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af dette materiale, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc., er strengt forbudt.
Varemærker anvendt i denne tekst:
Dell
,
DELL
-logoet og
Dell Precision
er varemærker tilhørende Dell Inc.;
ATI FirePro
er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
og
Core
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation;
Blu-ray Disc
er et varemærke tilhørende Blu
-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
og
Windows Vista-
startknappen
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til
deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
December 2009 Rev. A00
Arbejde på computeren
Tilføjelse og fjernelse af dele
Systemkortlayout
Specifikationer
Diagnosticering
Systemopsætning
Adgangskoder
BEMÆRK:
BEMÆRK angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
FORSIGTIG angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.
ADVARSEL:
ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Sample
This manual is suitable for devices