Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 Erittäin pieni kotelo—Huoltokäsikirja
Tietokoneen käsittely
Osien irrottaminen ja vaihtaminen
Tekniset tiedot
Emolevyn kokoonpano
System Setup (Järjestelmän asetukset)
Diagnostiikka
Huomautukset, varoitukset ja vaarat
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
VAROITUS:
VAROITTAA tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita
noudateta.
VAARA:
VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman
vaara.
Jos hankit Dell™ n Series -tietokoneen, tämän oppaan viittaukset Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmään eivät koske sinua.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2010 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo ja
OptiPlex
ovat Dell Inc:in omistamia tavaramerkkejä;
ATI Radeon
on Advanced Micro Devices,
Inc:in omistama tavaramerkki;
Intel, Pentium, Celeron
ja
Core
ovat Intel Corporationin omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä;
Blu-ray
Disc
on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
, ja
Windows Vistan
Käynnistä-painike
ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää
omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
2012 - 10
Versio A01
Sample
This manual is suitable for devices