Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra Small Form Factor—Servisná
príručka
Servisný úkon v počítači
Demontáž a výmena súčastí
Technické údaje
Pohľad na systémovú dosku
Nastavenie systému
Diagnostika
Poznámky, varovania a výstrahy
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.
VAROVANIE:
VAROVANIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť
pokynmi.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA poukazuje na možnosť poškodenia majetku, zranenia alebo usmrtenia osoby.
Ak ste si zakúpili počítač radu Dell™ n, odkazy na operačné systémy Microsoft® Windows® uvedené v tomto dokumente sa na váš
počítač nevzťahujú.
Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2010 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu firmy Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky použité v tomto texte:
Dell
, logo
DELL
a OptiPlex
sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.;
ATI Radeon
je ochranná známka
Advanced Micro Devices, Inc;
Intel, Pentium, Celeron
a
Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation;
Blu-
ray Disc
je obchodná známka Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
a tlačidlo Štart systému
Windows Vista
sú buď ochranné známky,
alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto značky a
názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a
obchodných názvov.
2012 - 10
Rev. A01
Sample
This manual is suitable for devices