Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 cu factor de formă ultraredus —
Manual de service
Lucrul cu computerul dvs.
Scoaterea şi remontarea pieselor
Specificaţii
Dispunerea plăcii de bază
Configurarea sistemului
Diagnosticări
Note, atenţionări şi avertismente
NOTĂ:
O NOTĂ indică informaţii importante care vă ajută să optimizaţi utilizarea computerului dvs.
ATENŢIE:
O ATENŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a elementelor hardware sau de pierdere a
datelor dacă nu se respectă instrucţiunile.
AVERTISMENT:
UN AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală
sau de deces.
Dacă aţi achiziţionat un computer Dell™ Seria n, nicio referinţă din prezentul document la sistemele de operare Microsoft®
Windows® nu este aplicabilă.
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare.
© 2010 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestui material fără autorizaţia scrisă a Dell Inc.
Mărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, sigla
DELL
, şi
OptiPlex
sunt mărci comerciale ale Dell Inc.;
ATI Radeon
este marcă comercială a
Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
,
Pentium
,
Celeron
şi
Core
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation;
Blu-ray Disc
este
marcă comercială a Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
şi butonul de start pentru
Windows Vista
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau din alte ţări.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra mărcilor şi
denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor comerciale, cu excepţia celor
care îi aparţin.
2012 - 10
Rev. A01
Sample
This manual is suitable for devices