Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:74
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 74
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ OptiPlex™ 780,
obudowa typu Ultra SFF
Serwisowanie komputera
Wymontowywanie i instalowanie podzespołów
Dane techniczne
Komponenty płyty systemowej
Konfiguracja systemu
Diagnostyka
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postępowanie niezgodne z instrukcjami
może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
OSTRZEŻENIE:
Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu,
obrażeń ciała lub śmierci.
Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii „n”, żadne odwołania do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym
dokumencie nie mają zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe użyte w tekście:
Dell
, logo
DELL
i
OptiPlex
są znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
ATI Radeon
jest znakiem towarowym firmy
Advanced Micro Devices, Inc;
Intel, Pentium, Celeron
i
Core
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation;
Blu-ray
Disc
jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
i przycisk Start systemu
Windows Vista
są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich
produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.
2012 - 10
Wersja A01
Sample
This manual is suitable for devices