Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra liten formfaktor—
Servicehåndbok
Arbeide på datamaskinen
Ta ut og sette inn deler
Spesifikasjoner
Utforming av hovedkort
Systemoppsett
Diagnostikk
Merknader, forholdsregler og advarsler
MERK:
Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORHOLDSREGEL:
En FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke
følger instruksjonene.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Hvis du kjøpte en datamaskin i n-serien fra Dell™, gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet til operativsystemet
Microsoft® Windows®.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2010 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.
Varemerker som brukes i denne teksten:
Dell
,
DELL
- logoen og
OptiPlex
er varemerker for Dell Inc.;
ATI Radeon
er et varemerke for Advanced Micro
Devices, Inc;
Intel
,
Pentium
,
Celeron
og
Core
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation;
Blu-ray Disc
er et varemerke for Blu-
ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
og
Windows Vista
-startknappen
er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene,
eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er deres egne.
2012 - 10
Rev. A01
Sample
This manual is suitable for devices