Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra Small Form Factor—
Onderhoudshandleiding
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Specificaties
Indeling van het moederbord
Systeeminstellingen
Diagnostiek
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
OPMERKING:
duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de
instructies niet worden opgevolgd.
GEVAAR:
met GEVAAR wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.
Als u een Dell™ n Series-computer hebt gekocht, zijn alle referenties aan dit document naar Microsoft® Windows®-
besturingsystemen niet van toepassing .
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst:
Dell
en het
DELL
- logo, en
OptiPlex
handelsmerken van Dell Inc.
ATI Radeon
is een handelsmerk van Advanced Micro
Devices, Inc;
Intel, Pentium, Celeron,
en
Core
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Blu-ray Disc
is een handelsmerk
van de Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
e
n de Start-knop van
Windows Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en
namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen
dan zijn eigen merken en handelsnamen.
2012 - 10
Rev. A01
Sample
This manual is suitable for devices