Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Servisni priručnik za računalo sa SFF kućištem Dell™
OptiPlex™ 780 Ultra
Radovi na vašem računalu
Uklanjanje i zamjena dijelova
Specifikacije
Izgled matične ploče
System Setup (Program za postavljanje sustava)
Dijagnostike
Napomene, oprezi i upozorenja
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da svoje računalo koristite na bolji način.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju upute.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.
Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operativne sustave Microsoft® Windows® u ovom dokumentu su nevažeće.
Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2010 Dell Inc. Sva prava pridržana.
Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu:
Dell
, logotip
DELL
i OptiPlex
su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc.;
ATI Radeon
je trgovački znak tvrtke
Advanced Micro Devices, Inc;
Intel, Pentium, Celeron
i
Core
su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Intel Corporation;
Blu-ray Disc
je
trgovački znak tvrtke Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows
,
Windows Vista
, i gumb Start sustava
Windows Vista
su trgovački znakovi ili registrirani
trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka
Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.
2012 - 10
Izmijenjeno izdanje. A01
Sample
This manual is suitable for devices