Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 3 of 64)

Manual type:Service Manual
Pages:64
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 64
5. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας όση ώρα είναι αποσυνδεδεμένος ο υπολογιστής για να γειωθεί
η πλακέτα συστήματος.
6. Αφαιρέστε το
κάλυμμα
.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή, γειωθείτε αγγίζοντας μια άβαφη
μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε,
φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, ώστε να φύγει ο στατικός
ηλεκτρισμός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
Συνιστώμενα εργαλεία
Για τις διαδικασίες που αναφέρει το έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:
Μικρό κατσαβίδι με πλακέ μύτη
Σταυροκατσάβιδο
Μικρή πλαστική σφήνα
CD με το πρόγραμμα ενημέρωσης του Flash BIOS (επισκεφτείτε τον ιστοχώρο υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση
support.dell.com
)
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να μην χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε
όλα τα ανοιχτά προγράμματα, προτού σβήσετε τον υπολογιστή σας.
1. Τερματίστε το λειτουργικό σύστημα:
Σε Windows Vista®:
Κάντε κλικ στην επιλογή
Start
(Έναρξη)
, μετά κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του
μενού
Start
(Έναρξη) με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή
Shut
Down
(Τερματισμός λειτουργίας).
Σε Windows® XP:
Κάντε κλικ στην επιλογή
Start
(Έναρξη)
®
Turn Off Computer
(Απενεργοποίηση υπολογιστή)
®
Turn Off
(Απενεργοποίηση).
Ο υπολογιστής απενεργοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή και όλες τις προσαρτημένες συσκευές. Αν ο υπολογιστής και οι
προσαρτημένες συσκευές δεν σβήσουν αυτόματα μετά τον τερματισμό τού λειτουργικού συστήματος, πιέστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 6 δευτερόλεπτα για να τερματιστεί η λειτουργία τους.
Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή
σας
Αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες επανατοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε κάθε εξωτερική συσκευή, κάρτα και
καλώδιο, προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
1. Επανατοποθετήστε το
κάλυμμα
.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να συνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, συνδέστε πρώτα το ένα του βύσμα στη συσκευή
δικτύου και ύστερα το άλλο βύσμα στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε κάθε καλώδιο τηλεφώνου ή δικτύου στον υπολογιστή σας.
3. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες.
4. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
5. Εξακριβώστε αν ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά εκτελώντας το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell. Ανατρέξτε στην
ενότητα
Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell
.
Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων
Sample
This manual is suitable for devices