Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 64)

Manual type:Service Manual
Pages:64
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 64
Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας
Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή Dell™ OptiPlex™ 780
Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό τού
υπολογιστή σας
Συνιστώμενα εργαλεία
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του
υπολογιστή σας
Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό τού
υπολογιστή σας
Για να προστατευτεί ο υπολογιστής από πιθανή ζημιά και να διασφαλιστεί η ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις
παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές για θέματα ασφάλειας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τότε για κάθε διαδικασία
αυτής της τεκμηρίωσης θεωρείται δεδομένο ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχετε ολοκληρώσει τα βήματα της ενότητας
Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας
.
Διαβάσατε τις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας.
Μπορείτε να επανατοποθετήσετε ένα εξάρτημα ή—αν το αγοράσατε χωριστά—να το εγκαταστήσετε εκτελώντας τη
διαδικασία αφαίρεσης με αντίστροφη σειρά.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Διαβάστε τις οδηγίες παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα
ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου για
τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πολλές επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο την αντιμετώπιση προβλημάτων και απλές επισκευές σύμφωνα με
την εξουσιοδότηση που σας παρέχεται μέσω της τεκμηρίωσης του προϊόντος σας ή με βάση τις οδηγίες
που σας δίνει η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μέσω Ίντερνετ ή τηλεφώνου. Η εγγύησή
σας δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από τη Dell.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα
ασφάλειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό
περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, π.χ. κάποιο
σύνδεσμο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Φροντίστε να χειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε εξαρτήματα
ή επαφές στις κάρτες. Φροντίστε να πιάνετε τις κάρτες από τις άκρες τους ή από το μεταλλικό βραχίονα
στήριξής τους. Φροντίστε να πιάνετε εξαρτήματα όπως τον επεξεργαστή από τις άκρες τους και όχι από
τις ακίδες τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι το ίδιο το
καλώδιο. Μερικά καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας. Προτού αποσυνδέσετε καλώδιο
αυτού του τύπου, πιέστε τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τους συνδέσμους, φροντίστε να μένουν
απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, προτού συνδέσετε ένα
καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σύνδεσμοί τους είναι σωστά προσανατολισμένοι και
ευθυγραμμισμένοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το χρώμα του υπολογιστή και ορισμένων εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στις
εικόνες του εγγράφου.
Για να μην προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή, εκτελέστε τα βήματα που ακολουθούν, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο
εσωτερικό του.
1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή, για να αποφύγετε τις γρατζουνιές στο κάλυμμα του
υπολογιστή.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην ενότητα
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή
σας και, στη συνέχεια, βγάλτε το άλλο βύσμα του από τη συσκευή δικτύου.
3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια δικτύου από τον υπολογιστή.
4. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.
Sample
This manual is suitable for devices