Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 62)

Languages: Turkish
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 62
Bilgisayarınızda Çalışma
Dell™ OptiPlex™ 780 Servis El Kitabı
Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce
Önerilen Araçlar
Bilgisayarı Kapatma
Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra
Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce
Bilgisayarınızı olası zararlardan korumak ve kendi kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini
kullanın. Aksi belirtilmemişse, bu belgede bulunan bütün yordamlar aşağıdaki koşulların mevcut olduğunu varsaymaktadır:
Bilgisayarınızda Çalışma
konusundaki tüm adımları gerçekleştirdiniz.
Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okumuş olmanız.
Bir bileşen, değiştirilebilir veya (ayrı olarak satın alınmışsa) çıkarma yordamı tersten uygulanarak takılabilir.
UYARI:
Bilgisayarınızın içindeki parçalar üzerinde çalışmadan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen
güvenlik bilgilerini okuyun. En iyi güvenlik uygulamaları hakkında ek bilgi için,
www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Mevzuat Uyumluluğu Ana Sayfasına bakın.
DİKKAT:
Onarımların çoğu yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir. Siz yalnızca
ürününüzün belgelerinde belirtilen veya çevrimiçi ya da telefonla hizmet ve destek ekibinin bildirdiği
basit onarımları gerçekleştirebilirsiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servislerden kaynaklanan
zararlar garantinizin kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve izleyin.
DİKKAT:
Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın
arkasındaki konektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.
DİKKAT:
Bileşenleri ve kartları itina ile kullanın. Bileşenlere veya kartların üzerindeki temas noktalarına
dokunmayın. Kartları uç kısmından veya metal montaj kenarından tutun. İşlemci gibi bileşenleri
pinlerinden değil kenarlarından tutun.
DİKKAT:
Bir kabloyu çıkartırken kablonun kendisini değil, konnektörü veya çekme tırnağını tutarak
çekin. Bazı kablolarda kilitleme dili olan konnektörler vardır; bu tür kabloları çıkarırken, kabloyu
çekmeden önce kilitleme dillerini içeriye bastırın. Konnektörleri çıkartırken, konnektör pinlerinin
eğilmesini önlemek için konnektörleri düz tutun. Ayrıca bir kabloyu bağlamadan önce, her iki
konnektörün yönlerinin doğru olduğundan ve doğru hizalandıklarından emin olun.
NOT:
Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.
Bilgisayara zarar vermemek için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Bilgisayarınızı kapatın (bkz.
Bilgisayarınızı Kapatma
).
DİKKAT:
Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.
3. Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.
4. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.
5. Sistem kartını topraklamak için, sistemin elektrik bağlantısı yokken güç düğmesini basılı tutun.
6. Bellek
kapak
çıkarın.
DİKKAT
:
Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir parçaya dokunmadan önce, bilgisayarınızın arkasındaki
metal kısım gibi boyanmamış bir metal yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, iç
bileşenlere zarar verebilecek statik elektriği boşaltmak için, boyanmamış metal yüzeye belirli
aralıklarla dokunun.
Önerilen Araçlar
Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekir:
Küçük düz uçlu tornavida
Phillips tornavida
Küçük plastik çizici
Sample
This manual is suitable for devices