Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 62)

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 62
Tietokoneen käsittely
Dell™ OptiPlex™ 780 -huoltokäsikirja
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen
Suositellut työkalut
Tietokoneen sammuttaminen
Tietokoneen käsittelemisen jälkeen
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen
Noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita voit suojata tietokoneesi ja työympäristösi vaurioilta sekä varmistaa oman
turvallisuutesi. Ellei toisin ole erikseen ilmoitettu, kaikissa tässä ohjeessa kuvatuissa toiminnoissa oletetaan seuraavaa:
Olet tehnyt kohdassa
Tietokoneen käsittely
kuvatut vaiheet.
Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.
Osa voidaan vaihtaa tai—jos se on hankittu erikseen—asentaa noudattamalla poisto-ohjetta käänteisessä
järjestyksessä.
VAARA:
Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut
turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -kotisivulla osoitteessa
www.dell.com/regulatory_compliance.
VAROITUS:
Vain valtuutettu huoltomies saa suorittaa tietyt korjaukset. Suorita ainoastaan tuotteen
asiakirjoissa valtuutettu tai online- tai puhelinhuollon tai tukitiimin ohjaama vianmääritys ja
yksinkertainen huolto. Takuu ei kata huoltotöitä, jotka on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama
huoltoliike. Lue tuotteen mukana tulleet turvallisuusohjeet ja noudata niitä.
VAROITUS:
Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla säännöllisesti
tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa, esimerkiksi tietokoneen takana olevaa
liitintä, jotta sähköpurkauksia ei pääse syntymään.
VAROITUS:
Käsittele osia ja kortteja varoen. Älä kosketa kortin osia tai liittimiä. Pidä korttia kiinni sen
reunoista tai metallisesta kiinnityspidikkeestä. Pidä osaa (esimerkiksi suoritinta) kiinni sen reunoista,
älä sen nastoista.
VAROITUS:
Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joissain
kaapeleissa on lukituskielekkeillä varustettu liitin. Jos irrotat tämän tyyppistä kaapelia, paina ensin
lukitusnastoista ennen kuin irrotat kaapelin. Kun vedät liitintä ulos, pidä se tasaisesti kohdistettuna,
jotta liittimen nastat eivät taitu. Varmista myös ennen kaapelin kytkemistä, että sen molempien päiden
liittimet on kohdistettu oikein ja että kaapeli tulee oikein päin.
HUOMAUTUS:
Tietokoneen ja tiettyjen osien väri saattaa poiketa tässä asiakirjassa esitetystä.
Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.
1. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
2. Sammuta tietokone (katso kohtaa
Tietokoneen sammuttaminen
).
VAROITUS:
Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli
verkkolaitteesta.
3. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.
4. Irrota tietokone ja kaikki siihen kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
5. Maadoita emolevy painamalla virtapainiketta, kun järjestelmä on irrotettu pistorasiasta.
6. Irrota
kansi
.
VAROITUS:
Maadoita itsesi koskettamalla rungon maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen
takaosassa olevaa metallia, ennen kuin kosketat mitään osaa tietokoneen sisällä. Kosketa
työskennellessäsi maalaamatonta metallipintaa säännöllisesti. Näin estät sisäisiä osia vahingoittavan
staattisen sähkön muodostumisen.
Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:
Sample
This manual is suitable for devices