Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Slovak
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 62
Servisná príručka Dell™ OptiPlex™ 780
Malý počítač
Servisný úkon v počítači
Demontáž a spätná montáž súčastí
Technické údaje
Diagnostika
Nastavenie systému
Poznámky, varovania a výstrahy
POZNÁMKA:
POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú počítač lepšie využívať.
VAROVANIE:
VAROVANIE poukazuje na možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa
nebudete riadiť pokynmi.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA poukazuje na možnosť poškodenia majetku, zranenia alebo usmrtenia osoby.
Ak ste si zakúpili počítač radu Dell™ n, odkazy na operačné systémy Microsoft® Windows® v tomto dokumente nie sú
použiteľné.
Vyhradzujeme si právo meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2009 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.
Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú:
Dell
, logo
DELL
a
OptiPlex
sú obchodnými známkami spoločnosti Dell, Inc.;
Intel, Core
a
Celeron
sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v U.S.A. a v iných krajinách;
Microsoft
,
Windows, Windows
Server, MS-DOS a Windows Vista
sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
Štátoch a/alebo iných krajinách.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto
značky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných
ochranných známok a obchodných názvov.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices