Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 62)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 62
Efectuarea de lucrări la computerul dvs.
Manual de service pentru Dell™ OptiPlex™ 780
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
Instrumente recomandate
Oprirea computerului
După efectuarea lucrărilor în interiorul calculatorului
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
Utilizaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă pentru a vă proteja computerul împotriva eventualelor deteriorări şi a vă
asigura siguranţa personală. Cu excepţia menţiunilor contrare, fiecare procedură inclusă în acest document presupune
existenţa următoarelor condiţii:
Aţi efectuat paşii din secţiunea
Efectuarea de lucrări la computerul dvs.
.
Aţi citit informaţiile de siguranţă livrate împreună cu computerul.
O componentă poate fi remontată sau dacă este achiziţionată separat instalată prin efectuarea procedurilor de
scoatere în ordine inversă.
AVERTISMENT:
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţi instrucţiunile de siguranţă
livrate împreună cu computerul. Pentru informaţii suplimentare despre cele mai bune practici privind
siguranţa, consultaţi pagina de start privind conformitatea cu reglementările la adresa
www.dell.com/regulatory_compliance.
ATENŢIE:
Multe reparaţii pot fi efectuate numai de către un tehnician de service autorizat. Puteţi
efectua numai depanări şi reparaţii simple autorizate prin documentaţia produsului sau indicate de
echipa de service şi asistenţă online sau prin telefon. Deteriorările cauzate de lucrările de service
neautorizate de către Dell nu sunt acoperite de garanţia dvs. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de
siguranţă livrate împreună cu produsul
.
ATENŢIE:
Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectaţi-vă la împământare utilizând o brăţară
antistatică sau atingând periodic o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi un conector de pe partea din
spate a computerului.
ATENŢIE:
Manipulaţi componentele şi plăcile cu grijă. Nu atingeţi componentele sau contactele de pe o
placă. Apucaţi o placă de margini sau de suportul de montare metalic. Apucaţi o componentă, cum ar fi
un procesor, de margini, nu de pini.
ATENŢIE:
Atunci când deconectaţi un cablu, trageţi de conectorul său sau de ştecher şi nu de cablul
propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de fixare; dacă deconectaţi acest tip de cablu, apăsaţi
pe lamelele de fixare înainte de a deconecta cablul. În timp ce separaţi conectorii, ţineţi-i aliniaţi drept
pentru a evita îndoirea pinilor conectorilor. De asemenea, înainte să conectaţi un cablu, asiguraţi-vă că
ambii conectori sunt orientaţi şi aliniaţi corect.
NOTA:
Culoarea computerului dvs. şi anumite componente pot fi diferite faţă de ceea ce este prezentat în acest
document.
Pentru a evita deteriorarea computerului, efectuaţi următoarele etape înainte de a efectua lucrări în interiorul
computerului.
1. Asiguraţi-vă că suprafaţa de lucru este plană şi curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
2. Opriţi computerul (consultaţi secţiunea
Oprirea computerului
).
ATENŢIE:
Pentru a deconecta un cablu de reţea, întâi decuplaţi cablul de la computer şi apoi decuplaţi-
l de la dispozitivul de reţea.
3. Deconectaţi toate cablurile de reţea de la computer.
4. Deconectaţi computerul şi toate dispozitivele ataşate de la prizele electrice.
5. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare în timpul deconectării sistemului pentru a conecta placa de sistem la
împământare.
6. Scoateţi
capacul
.
ATENŢIE:
Înainte de a atinge orice componentă din interiorul computerului, asiguraţi împământarea
atingând o suprafaţă metalică nevopsită, cum ar fi metalul din partea din spate a computerului. În timp
ce lucraţi, atingeţi periodic o suprafaţă de metal nevopsită pentru a disipa electricitatea statică care ar
putea dăuna componentelor interne.
Sample
This manual is suitable for devices