Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Hungarian
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 62
Servisni priručnik za Dell™ OptiPlex™ 780
Računalo Small Form Factor (SFF)
Radovi na vašem računalu
Uklanjanje i zamjena dijelova
Specifikacije
Dijagnostike
System Setup (Program za postavljanje
sustava)
Napomene, oprezi i upozorenja
NAPOMENA:
NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da svoje računalo koristite na bolji način.
OPREZ:
OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju upute.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.
Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operativne sustave Microsoft® Windows® u ovom dokumentu su
nevažeće.
Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana.
Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.
Trgovačke marke korištene u ovom tekstu:
Dell
, logotip
DELL
,
OptiPlex s
u trgovačke marke tvrtke Dell Inc.;
Intel
,
Core
i
Celeron
su trgovačke
marke ili registrirane trgovačke marke korporacije Intel u SAD-u i drugim državama;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS i Windows
Vista
su trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove
proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.
2012 - 10
Izmijenjeno izdanje. A02
Sample
This manual is suitable for devices