Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 62)

Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 62
A számítógépen végzett munkák
Dell™ OptiPlex™ 780 szervizelési kézikönyv
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
Ajánlott eszközök
A számítógép kikapcsolása
Miután dolgozott a számítógép belsejében
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
A számítógép esetleges károsodásának elkerülése és saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági
irányelveket. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését
feltételezi:
Elvégezte a
Munka a számítógép belsejében
című fejezetben leírt lépéseket.
Elolvasta a számítógépével szállított biztonsági útmutatásokat.
Az alkatrészek cseréjét vagy—amennyiben külön vásárolta meg azokat—beszerelését a kiszerelési műveletek
fordított sorrendben való elvégzésével hajthatja végre.
VIGYÁZAT!
A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez
mellékelt biztonsági tudnivalókat. Bővebb biztonsági információkért lásd a Megfelelőségi honlapot a
www.dell.com/regulatory_compliance címen.
FIGYELMEZTETÉS:
Számos javítási munkálatot csak hivatalos szervizszakember végezhet. Ön csak
azokat az egyszerű hibaelhárítási és javítási műveleteket végezheti el, amelyekre a termék
dokumentációja feljogosítja, vagy amelyekre a telefonos szolgálat vagy a támogató csoport utasítja. A
Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el és
kövesse a termékhez mellékelt biztonsági utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS:
Az elektrosztatikus kisülések érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy
időközönként érjen hozzá egy festetlen fémfelülethez, pl. a számítógép hátulján lévő csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS:
Bánjon óvatosan a komponensekkel és a kártyákkal. Ne érjen hozzá a kártyán lévő
komponensekhez vagy érintkezőkhöz. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A
komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.
FIGYELMEZTETÉS:
A kábelek kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza
meg. Egyes kábelek rögzítő fülekkel rendelkeznek, ha ilyen kábelt csatlakoztat le, akkor nyomja meg a
rögzítő füleket, mielőtt lecsatlakoztatná a kábelt. Miközben kihúzza, tartsa egyenesen a
csatlakozódugókat, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek el. A tápkábelek csatlakoztatása előtt
ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.
MEGJEGYZÉS:
A számítógép színe és bizonyos alkatrészek különbözhetnek a dokumentumban láthatótól.
A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.
1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének
karcolódását.
2. Kapcsolja ki a számítógépet (lásd
A számítógép kikapcsolása
című részt).
FIGYELMEZTETÉS:
A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a
hálózati eszközből.
3. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből.
4. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatlakoztatott eszközt.
5. Nyomja meg, és tartsa benyomva a bekapcsológombot áramtalanítás alatt, hogy az alaplapot földelje.
6. Távolítsa el a
fedelet
.
FIGYELMEZTETÉS:
Mielőtt bármihez is hozzányúlna a számítógép belsejében, földelje le saját testét
úgy, hogy megérint egy festetlen fémfelületet a számítógép hátulján. Munka közben időről időre
érintsen meg egy festetlen fémfelületet, hogy levezesse az időközben felgyűlt statikus
elektromosságot, ami károsíthatná a belső alkatrészeket.
Ajánlott eszközök
Sample
This manual is suitable for devices