Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:62
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 62
Dell™ OptiPlex™ 780 – Servicehåndbog
Small form factor-computer
Arbejde med computeren
Tilføjelse og fjernelse af dele
Specifikationer
Diagnosticering
Systemopsætning
Bemærk, forsigtig og advarsel
OBS!
OBS angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG:
FORSIGTIG angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke
bliver fulgt.
ADVARSEL:
ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Hvis du købte en Dell™ n Series computer, er eventuelle referencer i dette dokument til Microsoft® Windows®
operativsystemerne ikke gældende.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af dette materiale, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc., er strengt forbudt.
Varemærker, som bliver brugt i denne tekst:
Dell
,
DELL-
logoet,
OptiPlex
er varemærker, som tilhører Dell Inc.;
Intel
,
Core,
og
Celeron
er
enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation in the U.S. og andre lande.
Microsoft
,
Windows, Windows Server,
MS-DOS og Windows Vista
er enten handelsmærker eller registrerede handelsmærker, der ejes af Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Andre handelsmærker og handelsnavne kan være anvendt i dette dokument til enten at henvise til deres ejere eller deres produkter. Dell Inc.
frasiger sig enhver interesse eller tinggslig ret til andre navne end sine egne.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices