Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:72
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 72
Dell™ OptiPlex™ 780 Servicehandbok
Minitorndator
Arbeta med datorn
Ta bort och sätta tillbaka delar
Specifikationer
Diagnostik
Systeminstallation
Obs, viktigt och varningar
OBS!
Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
VIKTIGT!
Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om
anvisningarna inte följs.
VARNING!
Ger information om risk för skada på egendom eller person, eller för livsfara.
Om du har en Dell™ n Series-dator är inga referenser till Microsoft® Windows®-operativsystem tillämpliga.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2009 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen,
OptiPlex
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
Intel
,
Core
och
Celeron
är antingen
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS
och Windows Vista
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell
Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices