Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Dell™ OptiPlex™ 780 Priročnik za servisiranje
Mali pokončni računalnik
Posegi v računalnik
Odstranjevanje in zamenjevanje delov
Tehnični podatki
Diagnostika
Nastavitev sistema
Opombe in opozorila
OPOMBA:
OPOMBA označuje pomembne informacije za učinkovitejšo uporabo računalnika.
POZOR:
POZOR označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov ob neupoštevanju
navodil.
OPOZORILO:
OPOZORILO označuje možnost poškodbe lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
Če ste kupili računalnik DELL™ n Series, lahko vse sklice na operacijske sisteme Microsoft® Windows® v tem dokumentu
prezrete.
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Dell Inc. Vse pravice pridržane.
Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.
Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu:
Dell
, logotip
DELL
in
OptiPlex
so blagovne znamke družbe Dell Inc.;
Intel
,
Core
in
Celeron
so
bodisi blagovne znamke bodisi registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in ostalih državah;
Microsoft
,
Windows
,
Windows
Server
,
MS-DOS in Windows Vista
so bodisi blagovne znamke bodisi registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne
znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka kakršnim koli lastniškim interesom glede blagovnih znamk in imen, ki niso
njegova last.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices