Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Manual de service pentru Dell™ OptiPlex™ 780
Computer mini-tower
Efectuarea de lucrări la computerul dvs.
Scoaterea şi remontarea componentelor
Specificaţii
Diagnosticare
Configurarea sistemului
Note, atenţionări şi avertismente
NOTA:
O NOTA indică informaţii importante care vă ajută să optimizaţi utilizarea computerului dvs.
ATENŢIE:
O ATENŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a componentelor hardware sau de
pierdere a datelor dacă nu se respectă instrucţiunile.
AVERTISMENT:
UN AVERTISMENT indică un pericol potenţial de daune materiale, de vătămare corporală
sau de deces.
Dacă aţi achiziţionat un computer Dell™ Seria n, nicio referinţă din prezentul document la sistemele de operare Microsoft®
Windows® nu este aplicabilă.
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare.
© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestui material fără autorizaţia scrisă a Dell Inc.
Mărcile comerciale utilizate în acest text:
Dell
, sigla
DELL
,
OptiPlex s
unt mărci comerciale ale Dell Inc.;
Intel
,
Core
şi
Celeron
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS
şi
Windows Vista
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra mărcilor şi
denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor comerciale, cu
excepţia celor care îi aparţin.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices