Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:73
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 73
Instrukcja serwisowa komputera Dell™ OptiPlex™ 780
Komputer w obudowie typu miniwieża
Serwisowanie komputera
Wymontowywanie i instalowanie podzespołów
Dane techniczne
Diagnostyka
Program konfiguracji systemu
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA:
Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.
PRZESTROGA:
Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których postępowanie niezgodne z
instrukcjami może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
OSTRZEŻENIE:
Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia
sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.
Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii „n”, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows®
zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe użyte w tekście:
Dell
, logo
DELL
i
OptiPlex
są znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel
,
Core
i
Celeron
są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach;
Microsoft
,
Windows,
Windows Server, MS-DOS i Windows Vista
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub
do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.
2012 - 10
Wersja A02
Sample
This manual is suitable for devices