Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 65)

Languages: Slovene
Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 65
Posegi v računalnik
Dell™ OptiPlex™ 780 Priročnik za servisiranje
Pred posegom v notranjost računalnika
Priporočena orodja
Izklop računalnika
Po posegu v notranjost računalnika
Pred posegom v notranjost računalnika
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni
drugače navedeno, se pri vseh postopkih, vključenih v ta dokument, predpostavlja, da so zagotovljeni naslednji pogoji:
Opravili ste korake v poglavju
Posegi v računalnik
.
Prebrali ste varnostna navodila, ki so priložena računalniku.
Komponento lahko zamenjate ali — če ste jo kupili ločeno — namestite tako, da postopek odstranitve opravite v
obratnem vrstnem redu.
OPOZORILO:
Pred posegom v notranjost računalnika preberite varnostne informacije, ki so priložene
računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na
naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.
POZOR:
Večino popravil lahko opravlja samo certificirani serviser. Vi lahko opravljate samo postopke v
zvezi z odpravljanjem težav in enostavna popravila, ki so opredeljena v dokumentaciji izdelka, ali
opravila, za katera vam je navodila posredovalo osebje servisne ali podporne službe po spletu ali
telefonu. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. Preberite in
upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena izdelku.
POZOR:
Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite z uporabo traku za ozemljitev ali
tako, da se občasno dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer priključka na hrbtni strani
računalnika.
POZOR:
S komponentami in karticami ravnajte previdno. Ne dotikajte se delov ali stikov na kartici.
Kartico prijemajte samo na robovih ali za kovinski nosilec. Komponente, kot je procesor, držite na
robovih in ne za nožice.
POZOR:
Ko izklapljate kabel, povlecite priključek ali pritrdilno zanko in ne samega kabla. Nekateri kabli
imajo priključek z zaklopnimi jezički; če izklapljate takšen kabel, pritisnite zaklopne jezičke, preden
izklopite kabel. Ko izvlečete priključek, poskrbite, da bo poravnan, da se njegovi stiki ne zvijejo. Tudi
pred priključitvijo kabla preverite, ali sta oba priključka pravilno obrnjena in poravnana.
OPOMBA:
Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.
Pred posegom v notranjost računalnika izvedite naslednje korake, da se izognete poškodbam računalnika.
1. Delovna površina mora biti ravna in čista, s čimer preprečite nastajanje prask na pokrovu računalnika.
2. Izklopite računalnik (oglejte si
Izklop računalnika
).
POZOR:
Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne
naprave.
3. Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.
4. Odklopite računalnik in vse priključene naprave iz električnih vtičnic.
5. Ko je sistem izklopljen, pritisnite in zadržite gumb za vklop, da ozemljite sistemsko ploščo.
6. Odstranite
pokrov
.
POZOR:
Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se ozemljite tako, da se dotaknete
nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno
dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje
komponente.
Priporočena orodja
Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja:
Sample
This manual is suitable for devices