Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 65
Servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ 780
Skrivebordmaskin
Arbeide på datamaskinen
Fjerne og skifte ut deler
Tekniske spesifikasjoner
Diagnostikk
Systemkonfigurasjon
Merknader, forholdsregler og advarsler
MERK:
Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.
FORHOLDSREGEL:
En FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du
ikke følger instruksjonene.
ADVARSEL:
En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.
Hvis du kjøpte en datamaskin i n-serien fra Dell™ gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet for operativsystemet
Microsoft® Windows®.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2009 Dell Inc. Med enerett.
Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemerker brukt i denne teksten:
Dell
,
DELL
-logoen og
OptiPlex
er varemerker som tilhører Dell Inc.;
Intel
,
Core,
og
Celeron
er registrerte
varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og andre land;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS og Windows Vista
er enten
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene
og navnene eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er deres egne.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices