Dell OptiPlex 780 Service Manual download (Page 2 of 65)

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 65
Aan de computer werken
Dell™ OptiPlex™ 780 onderhoudshandleiding
Voordat u binnen de computer gaat werken
Aanbevolen hulpmiddelen
De computer uitschakelen
Nadat u handelingen hebt uitgevoerd in de computer
Voordat u binnen de computer gaat werken
Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer tegen mogelijke schade
te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen
uitgegaan:
U hebt de stappen in
Aan de computer werken
gevolgd.
U hebt de veiligheidsinformatie gelezen die bij uw computer is meegeleverd.
U vervangt of (indien los aangeschaft) plaatst onderdelen door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde
uit te voeren.
GEVAAR:
Lees de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden
binnen in de computer uitvoert. Voor meer informatie over veiligheid kunt u de startpagina over
regelgeving raadplegen op www.dell.com/regulatory_compliance.
WAARSCHUWINGEN:
Veel reparaties mogen alleen door een gecertificeerde servicetechnicus worden
uitgevoerd. U mag alleen problemen oplossen en eenvoudige reparaties uitvoeren die volgens de
productdocumentatie zijn toegestaan of waarvoor u online of telefonisch instructies hebt gekregen van
het service- en ondersteuningsteam. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door
Dell zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie. Lees en volg de veiligheidsinstructies die bij het
product zijn geleverd.
WAARSCHUWINGEN:
Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een
aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een
connector aan de achterkant van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
Ga voorzichtig met onderdelen en kaarten om. Raak de onderdelen en de
contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel.
Houd een component, zoals een processor, vast aan de uiteinden, niet aan de pinnen.
WAARSCHUWINGEN:
Verwijder kabels door aan de stekker of aan het treklipje te trekken en niet aan
de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een stekker met vergrendelingslipjes. Als u dit type
kabel loskoppelt, moet u de vergrendelingslipjes ingedrukt houden wanneer u de kabel verwijdert. Als
u de connectoren van elkaar los trekt, moet u ze op evenwijdige wijze uit elkaar houden om te
voorkomen dat een van de connectorpinnen wordt verbogen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt,
controleren of beide connectors op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.
OPMERKING:
De kleur van uw computer en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur en onderdelen
die in dit document worden weergegeven.
Om schade aan uw computer te voorkomen, dient u de volgende instructies te volgen alvorens u werkzaamheden binnen
in de computer uitvoert.
1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
2. Schakel de computer uit (zie
De computer uitschakelen
).
WAARSCHUWINGEN:
Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst de connector van de
netwerkkabel uit de computer verwijderen en daarna de netwerkkabel loskoppelen van het
netwerkapparaat.
3. Koppel alle netwerkkabels los van de computer.
4. Verwijder de stekker van de computer en alle daarop aangesloten apparaten uit het stopcontact.
5. Houd de aan-uitknop ingedrukt terwijl de stekker van de computer uit het stopcontact is verwijderd om het
moederbord te aarden.
6. Verwijder de
computerkap
.
WAARSCHUWINGEN:
Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen
oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan
de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd
Sample
This manual is suitable for devices