Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 65
Dell™ OptiPlex™ 780 onderhoudshandleiding
Pc
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Specificaties
Diagnostiek
Systeemsetup
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
OPMERKING:
Duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
Geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden
als de instructies niet worden opgevolgd.
GEVAAR:
Met GEVAAR wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden
aangeduid.
Als u een Dell™ n Series-computer hebt gekocht, zijn alle referenties aan dit document naar Microsoft® Windows®-
besturingssystemen niet van toepassing.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Merken die in deze tekst worden gebruikt:
Dell
, het
DELL
logo,
OptiPlex
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
Intel
,
Core,
en
Celeron
zijn
gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS en Windows
Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die
merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere
merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en handelsnamen.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices