Dell OptiPlex 780 Service Manual download

Languages: Czech
Manual type:Service Manual
Pages:65
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 65
Servisní příručka počítače Dell™ OptiPlex™ 780
Stolní počítač
Práce na počítači
Odebírání a výměna součástek
Specifikace
Diagnostika
Nastavení systému
Poznámky a upozornění
POZNÁMKA:
POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.
UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ označuje potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat, pokud není
postupováno dle návodu.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ
označuje potenciální poškození majetku, zranění osoby nebo smrt.
Pokud jste zakoupili počítač Dell™ řady n, odkazy na operační systémy Microsoft® Windows® nacházející se v tomto
dokumentu nejsou platné.
Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
© 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Obchodní známky použité v tomto textu:
Dell,
logo
DELL
a
OptiPlex
jsou obchodní známky společnosti Dell Inc.;
Intel,
Core
a
Celeron
jsou
registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích;
Microsoft
,
Windows, Windows Server, MS-DOS a Windows
Vista
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy odkazující na právnické osoby a organizace, které si činí na
dané ochranné známky a obchodní názvy produktů nárok. Společnost Dell Inc. se zříká jakéhokoli zájmu na vlastnictví ochranných známek
a obchodních názvů jiných než svých vlastních.
2012 - 10
Rev. A02
Sample
This manual is suitable for devices