Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 5 of 202)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:202
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 5 of 202
Consola Dell Client Manager (DCM)
Consola Dell Client Manager (DCM) v
ă
permite s
ă
configura
ţ
i, administra
ţ
i
ş
i s
ă
monitoriza
ţ
i calculatoarele Dell dintr-o re
ţ
ea corporativ
ă
prin intermediul unei
interfe
ţ
e GUI simple. Prin intermediul consolei DCM, pute
ţ
i administra active, configura
ţ
ii, evenimente (avertismente), starea
ş
i securitatea pentru
calculatoarele echipate cu programele software de administrare standard în cadrul industriei. Pentru informaţ
ii despre standardele acceptate de c
ă
tre DCM,
consulta
ţ
i
www.altiris.com
.
Pentru informa
ţ
ii despre consola DCM, consulta
ţ
i
www.altiris.com
sau site-ul web de asisten
ţă
Dell la adresa
support.dell.com
.
Consola
DCM v
ă
permite:
l
Accesarea informa
ţ
iilor legate de calculatorul dumneavoastr
ă
, cum ar fi, num
ă
rul de procesoare
ş
i sistemul de operare care ruleaz
ă
.
l
Monitorizarea st
ă
rii calculatorului dumneavoastr
ă
, cum ar fi, ascultarea avertismentele privind temperatura de la senzorii de temperatur
ă
sau
avertismentele privind defectarea unit
ăţ
ii de hard-disc provenite de la dispozitivele de stocare.
l
Modifica
ţ
i starea calculatorului dumneavoastr
ă actualizând BIOS
-
ul acestuia, configurând setă
rile de BIOS sau oprindu-i func
ţ
ionarea de la distan
ţă
.
Cu Dell Client Manager instalat pe o consol
ă ş
i programul s
ă
u software de client instalat pe calculatoarele client, ave
ţ
i un calculator administrat. Pentru
informa
ţ
ii despre DCM, consulta
ţ
i site-ul web de asisten
ţă
Dell la adresa
support.dell.com
.
Securitatea fizic
ă
Detectarea de intruziune a carcasei
Aceast
ă
func
ţ
ie (op
ţ
ional
ă
pe unele calculatoare), dac
ă
este instalat
ă ş
i activat
ă
, detecteaz
ă
faptul c
ă
a fost deschis
ă
carcasa
şi îl avertizează
pe utilizator.
Pentru a schimba setarea
Chassis Intrusion
(Intruziune carcas
ă
):
1.
Accesa
ţ
i fereastra de configurare a sistemului (consulta
ţ
i
Accesarea programului configurare a sistemului
).
2.
Selecta
ţ
i
Security
(Securitate)
®
Chassis Intrusion (Intruziune carcas
ă
)
3.
Executa
ţ
i clic pentru a selecta o setare de op
ţ
iune.
4.
P
ă
r
ă
si
ţ
i fereastra
ş
i salva
ţ
i configurarea sistemului.
Option Settings (Set
ă
ri op
ţ
iuni)
l
On
(Activat) - Dac
ă
este deschis capacul calculatorului, setarea se schimb
ă în
Detected
(Detectat)
ş
i este afi
ş
at urm
ătorul mesaj de avertisment în
timpul rutinei de ini
ţ
ializare la urm
ă
toarea pornire a calculatorului:
Alertã! Capacul a fost îndepãrtat anterior.
Pentru a reseta setarea
Detected
(Detectat),
a.
Intra
ţi în configurarea sistemului (consultaţ
i
Accesarea programului configurare a sistemului
).
b.
Selecta
ţ
i
Security
(Securitate)
®
Chassis Intrusion
(Intruziune carcas
ă
), dup
ă
care selecta
ţ
i op
ţ
iunea
Clear Intrusion Warning
(
Ş
tergere
avertisment de intruziune) pentru a reseta detectorul de intruziune a carcasei. Schimba
ţi setarea în
On
(Pornit),
On-Silent
(Pornit-silen
ţ
ios) sau
Disabled
(Dezactivat).
c.
Salva
ţ
i set
ă
rile dumneavoastr
ă
BIOS
ş
i p
ă
r
ă
si
ţ
i fereastra de configurare a sistemului.
l
On-Silent
(Pornit-silen
ţ
ios) (setarea implicit
ă
) - Dac
ă
este deschis capacul calculatorului, setarea se schimb
ă în
Detected
(Detectat). Nu este afi
ş
at
niciun mesaj de avertizare în timpul secvenţ
ei de ini
ţ
ializare la urm
ă
toarea pornire a calculatorului.
l
Off
(Dezactivat) - Nu este activat
ă
monitorizarea intruziunii
ş
i nu este afi
ş
at niciun mesaj.
Inelul de lac
ă
t
ş
i slotul cablului de securitate
Utiliza
ţ
i una dintre urm
ă
toarele metode pentru a v
ă
asigura calculatorul:
l
Utiliza
ţ
i un lac
ă
t simplu sau un lac
ă
t
ş
i cablul de siguran
ţă
prins cu inelul de lac
ă
t.
Un simplu lac
ăt împiedică
deschiderea calculatorului.
NOT
Ă
:
Atunci când este activată
parola de administrator, trebuie s
ă
cunoa
ş
te
ţi parola de administrator înainte de a putea reseta setarea
Chassis
Intrusion
(Intruziune carcas
ă
).
NOT
Ă
:
Setarea implicit
ă
este
On-Silent
(Pornit-silen
ţ
ios).
This manual is suitable for devices