Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 3 of 202)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:202
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 3 of 202
Func
ţ
ionalitate de baz
ă
l
Capacitatea de a descoperi, urm
ă
ri
şi inventaria active în prezenţ
a sau absen
ţ
a sistemelor de operare. Calculatorul trebuie s
ă
aib
ă
cablul de alimentare
conectat
ş
i trebuie s
ă
fie conectat la re
ţ
ea.
l
Capacitatea de a porni
ş
i opri calculatorul de la distan
ţă
, oricare ar fi starea sistemului de operare.
Func
ţ
ionalitate avansat
ă
l
Capacitatea de a efectua remedieri de la distan
ţă
a problemelor (1-la-1) prin intermediul redirec
ţ
ion
ă
rii consolei pe baz
ă
de text (Serial-over-LAN)
ş
i a
redirec
ţ
ion
ă
rii IDE.
l
Securitate îmbună
t
ăţ
it
ă
prin prezen
ţ
a agentului (permite detectarea agen
ţilor înlă
tura
ţ
i)
ş
i control de acces la re
ţea (întrerupă
tor)
ş
i control al versiunii
programului software
Calculatorul dumneavoastr
ă
ajut
ă la depanarea iAMT asigurând urmă
toarele mesaje de eroare referitoare la iAMT:
Administrare în afara benzii
Termenul "în afara benzii" se referă la capacitatea de a administra calculatorul în absenţa unui sistem de operare sau cu un sistem de operare într
-o stare care
nu poate fi utilizat
ă
, sau cu calculatorul stins. Singura cerin
ţă
pentru administrarea unui asemenea calculator este activarea capacit
ăţ
ii AMT
ş
i cuplarea unui
cablu de re
ţea în adaptorul de reţ
ea integrat.
Accesarea configur
ă
rii iAMT
Interfa
ţ
a Management Engine BIOS Extension (MEBx) de la Intel controleaz
ă
func
ţ
iile iAMT
ş
i op
ţ
iunile de configurare pentru calculatorul dumneavoastr
ă
. MEBx
este utilizat
ă
pentru:
l
Pornirea sau oprirea iAMT
l
Setarea modurilor iAMT
l
Setarea modurilor de configurare iAMT
Pentru a vizualiza ecranul de configurare MEBx, ap
ă
sa
ţ
i <Ctrl><p>
în timpul procesului de iniţ
ializare al calculatorului dumneavoastr
ă atunci când îl porniţ
i.
Parola dumneavoastr
ă
MEBx implicit
ă
este
admin
.
Oprirea iAMT
iAMT este activat în mod implicit în firmware
-ul Management Engine (ME). Cu toate acestea, pute
ţ
i alege s
ă
dezactiva
ţ
i func
ţ
ia iAMT.
Pentru a dezactiva iAMT:
1.
Ap
ă
sa
ţ
i <Ctrl-P> pentru a accesa configurarea MEBx
ş
i introduce
ţ
i parola dumneavoastr
ă
.
2.
Selecta
ţ
i
Intel
®
ME Configuration
(
Configurare Intel ME
®
Intel ME Features Control
(
Control al func
ţ
iilor Intel ME
®
Manageability Feature
Selection (Selectare a func
ţ
iei de flexibilitate)
3.
Selecta
ţ
i
None
(Nici unul).
4.
Selecta
ţ
i de dou
ă
ori
Return to Previous Menu
(Revenire la meniul anterior).
Modific
ă
rile sunt aplicate
ş
i calculatorul reporne
ş
te.
NOT
Ă
:
Sunt necesare op
ţ
iuni de achizi
ţ
ionare
ş
i programe de management suplimentare pentru unele dintre urm
ă
toarele func
ţ
ii.
Mesaj de eroare
Descriere
SERVICE_MODE jumper: The service mode jumper is installed (Punct de
scurtcircuitare Mod service: Este instalat punctul de
scurtcircuitare al modului de service)
Do not populate the SERVICE_MODE jumper. (Nu popula
ţ
i punctul de
scurtcircuitare al Modului de service) AMT nu va func
ţ
iona corespunz
ă
tor. Doar
produc
ţ
ia va utiliza acest punct de scurcircuitare.
MEMORY: Unsupported memory configuration. (MEMORIE: Configurare de
memorie incompatibil
ă
) Populate DIMM1. (Popula
ţ
i DIMM1)
Imposibil de lansat ME. Func
ţ
ionalitatea AMT este deteriorat
ă atunci când nu
este populat DIMM1.
NOT
Ă
:
Alimentarea este furnizat
ă
la DIMM-uri chiar
şi atunci când calculatorul este oprit.
NOT
Ă
:
Pentru a efectua modific
ă
ri asupra set
ă
rilor pentru configurare, parola MEBx implicit
ă
trebuie s
ă
fie schimbat
ă
.
Sample
This manual is suitable for devices