Dell OptiPlex 760 Service Manual download (Page 2 of 202)

Languages: Romanian
Manual type:Service Manual
Pages:202
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 202
Înapoi la Cuprins
Func
ţ
ii avansate
Dell™ OptiPlex™ 760 Manual de service
Control al tehnologiei LegacySelect
Controlul tehnologiei LegacySelect ofer
ă
solu
ţ
ii legacy-full, legacy-reduced sau legacy-free pe baza platformelor comune, a imaginilor de unitate de hard-disc
ş
i
a procedurilor de asisten
ţă
. Controlul este asigurat c
ă
tre administrator prin intermediul configur
ării sistemului, Dell OpenManage™ IT Assistant sau integră
rii
Dell personalizate din fabric
ă
.
LegacySelect permite administratorilor s
ă
activeze sau s
ă
dezactiveze electronic dispozitivele media care includ conectori seriali
ş
i prin USB, un conector
paralel, o unitate floppy, sloturi PCI
ş
i un mouse PS/2. Conectorii
ş
i dispozitivele media care sunt dezactivate, fac disponibile resursele. Trebuie s
ă
reporni
ţ
i
calculatorul pentru ca modific
ă
rile s
ă
fie activate.
Flexibilitate
DASH
DASH (Arhitectur
ă
de desktop
ş
i mobil
ă
pentru echipamentele hardware ale sistemului) este o ini
ţ
iativ
ă
de administrare Desktop Management Task Force
(DMTF) care standardizeaz
ă
interfe
ţ
ele de flexibilitate pentru echipamentele hardware mobile
ş
i desktop. Obiectivul arhitecturii DASH este de activa
administrarea de la distan
ţă
a resurselor de calcul desktop
şi mobile într
-un mod standard independent de starea de operare. Calculatorul dumneavoastr
ă
este compatibil cu versiunile anterioare ale ini
ţ
iativei DASH, inclusiv urm
ă
toarele profiluri administrative:
l
Base Desktop Mobile (Profil mobil desktop de baz
ă
)
l
Administrarea st
ă
rii de alimentare
l
Controlul ini
ţ
ializ
ă
rii
l
CPU
l
Memoria de sistem
l
Ventilator
l
Sursa de alimentare
l
Senzor
l
Activ corporal
l
Inventar de program software
Active Management Technology (Tehnologie management activ)
Intel Active Management Technology (iAMT) asigur
ă
o func
ţ
ii sigure de administrare a sistemelor care reduc costurile de IT
ş
i permit o descoperire, utilizare
ş
i
protec
ţie mai bune a activele de calcul legate în reţ
ea. Cu iAMT, calculatoarele pot fi administrate indiferent dac
ă
sunt pornite sau nu, sau dac
ă
sistemul de
operare este suspendat.
Principalele avantaje ale iAMT sunt:
l
Num
ă
r redus de vizite la desktop
l
Automatizarea mai multor func
ţ
ii de administrare prin intermediul activ
ă
rii programului software pentru consola de administrare a sistemelor
l
Nivel îmbună
t
ăţ
it de securitate
Func
ţ
ii iAMT
Control al tehnologiei LegacySelect
Flexibilitate
Securitatea fizic
ă
Modul platform
ă
acreditat
ă
(
TPM)
Programul software pentru administrarea securit
ăţ
ii
Programul software de urm
ă
rire a calculatorului
Despre smart card
-
uri
ş
i dispozitivele de citit amprente
Tehnologia Hyperthreading
ş
i Multi
-
Core
Gestionarea aliment
ă
rii pentru Windows XP
ş
i Windows Vista
NOT
Ă
:
Dac
ă
a
ţ
i ales s
ă
utiliza
ţ
i "Nici unul" (f
ă
r
ă
flexibilitate) sau ASF, nu ve
ţ
i putea beneficia de func
ţ
iile
ş
i profilurile DASH.
NOT
Ă
:
iAMT poate fi configurat cu ajutorul Dell Client Manager (DCM) 2.1.1 sau a unei versiuni mai recente. Pentru informa
ţ
ii complete asupra modului de
configurare a iAMT, consulta
ţ
i documenta
ţ
ia Dell Client Manager 2.1.1 (sau o versiune mai recent
ă
)la adresa
www.dell.com\openmanage
. Pentru mai
multe informa
ţ
ii despre implementarea iAMT de la Dell, consulta
ţ
i
Ghidul administratorului pentru gestionarea sistemelor client
disponibil pe site-ul web de
asisten
ţă
Dell la adresa
support.dell.com
.
Sample
This manual is suitable for devices