Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Swedish
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Dell™ OptiPlex™ 580 Servicehandbok —
Minitornsdator
Obs, viktigt och varningar
Om du har en Dell™ n Series
-
dator är inga referenser till Microsoft®
Windows
®
-
operativsystem tillämpliga.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning av detta material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.
Varumärken som används i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen och
OptiPlex
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
ATI Radeon
är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
och
Core
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
och
kombinationer därav är varumärken som tillhör
Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
är ett varumärke som tillhör Blu
-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
och startknappen i
Windows Vista
är antingen
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse
av andra varumärken än sina egna.
April 2010
Rev. A00
Arbeta med datorn
Ta bort och sätta tillbaka delar
Specifikationer
Moderkortslayout
Systeminställningar
Diagnostik
OBS!
Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
VIKTIGT!
Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om anvisningarna inte följs.
VARNING!
Ger information om risk för skada på egendom eller person, eller för livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices