Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Dell™ OptiPlex™ 580
-onderhoudshandleiding
Mini Tower
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
Als u een Dell™ n Series
-computer hebt gekocht, zijn alle verwijzingen in dit document naar Microsoft
®
Windows
®
-besturingsystemen niet van toepassing .
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Gebruikte handelsmerken in deze tekst:
Dell
, het
DELL
-logo en
OptiPlex
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
ATI Radeon
is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
en
Core
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
en combinaties hiervan zijn handelsmerken van Advanced Micro
Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
,
en de
Windows Vista
startknop zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter
aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en
handelsnamen.
April 2010
Rev. A00
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Specificaties
Moederbordindeling
System Setup (Systeeminstellingen)
Diagnostiek
N.B.:
duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
GEVAAR:
met GEVAAR wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.
Sample
This manual is suitable for devices