Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Servicehåndbog til Dell™ OptiPlex™ 580—
Minitower
Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler
Hvis du har købt en Dell™
-computer i n-
serien, gælder eventuelle henvisninger til Microsoft®
Windows
®
operativsystemer i dette dokument ikke.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
©
2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
Varemærker, der er anvendt i denne tekst:
Dell
,
DELL
-logoet
og OptiPlex
er varemærker tilhørende Dell Inc.;
ATI Radeon
er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
og
Core
er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
og
kombinationer deraf er varemærker tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
er et varemærke tilhørende Blu
-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
og
Windows Vista
-startknappen
er enten
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre varemærker og varenavne i dette dokument kan være varemærker eller
-
navne tilhørende de respektive ejere. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre
varemærker og
-
navne tilhørende andre.
April 2010
Rev. A00
Sådan arbejder du med computeren
Fjernelse og genmontering af dele
Specifikationer
Systemkortlayout
Systemopsætning
Diagnosticering
BEMÆRK!
angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge til at udnytte computeren optimalt.
FORSIGTIG!
angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.
ADVARSEL!
angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Sample
This manual is suitable for devices