Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Languages:Hebrew
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 54
ןכותה ףדל הרזח
הסכמ
לש תוריש ךירדמ
OptiPlex™ 580
לש
Dell™
ןטק זראמ
הסכמה תרסה
1.
ףיעסב תוטרופמה תולועפה תא עצב
בשחמה ךותב הדובע ינפל
.
2.
רוחאל הסכמה רורחש ספת תא קלחה
.
3.
בשחמה לש ןוילעה וקלחל ץוחמ לא הסכמה תא בבוס
,
בשחמהמ ותוא רסהו
.
הרהזא
:
בשחמה ךותב הדובע ינפל
,
ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק
.
תוצלמומ הדובע תוטישו תוחיטב תודוא ףסונ עדימ תלבקל
,
תבותכב הניקתל תומיאתה לש תיבה ףדב רקב
www.dell.com/regulatory_compliance
.
Sample