Dell OptiPlex 580 Service Manual download

Languages: Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 54
Dell™ OptiPlex™ 580
-
huoltokäsikirja —
pienikokoinen tietokone
Huomautukset, varoitukset ja vaarat
Jos hankit Dell™ n Series
-
tietokoneen, tämän oppaan viittaukset Microsoft®
Windows
®
-
käyttöjärjestelmään eivät koske sinua.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2010 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.
Tekstissä käytetyt tavaramerkit:
Dell
,
DELL
-logo ja
OptiPlex
ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.
ATI Radeon
on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.
Intel
ja
Core
ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
AMD Athlon
,
AMD Sempron
ja -
yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.
Blu-ray Disc
on Blu-
ray Disc Associationin tavaramerkki.
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
ja
Windows Vista
-
käynnistyspainike
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Huhtikuu 2010
Versio A00
Tietokoneen käsittely
Osien irrottaminen ja vaihtaminen
Tekniset tiedot
Emolevyn osat
Järjestelmän asennus
Diagnostiikka
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.
VAARA:
varoittaa tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai tietoja voidaan menettää, ellei ohjeita noudateta.
VAROITUS:
VAROITUKSET
kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
Sample
This manual is suitable for devices