Dell OptiPlex 580 Service Manual download (Page 4 of 54)

Languages: Danish
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 54
Tilbage til indholdssiden
Dæksel
Servicehåndbog til Dell™ OptiPlex™ 580 —
Lille formfaktor
Fjernelse af dækslet
1.
Følg procedurerne i
Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele
.
2.
Skub dækslets frigørelsesgreb tilbage.
3.
Vip den øverste del af dækslet udad, og fjern det fra computeren.
ADVARSEL!
Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren. Du
kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample
This manual is suitable for devices