Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Languages:Danish
Manual type:Service Manual
Pages:54
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 2 of 54
Tilbage til indholdssiden
Knapcellebatteri
Servicehåndbog til Dell™ OptiPlex™ 580 —
Lille formfaktor
Fjernelse af knapcellebatteriet
1.
Følg procedurerne i
Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele
.
2.
Fjern
harddisken
.
3.
Tryk ind på frigørelseslåsen til knapcellebatteriet.
4.
Fjern knapcellebatteriet fra computeren.
ADVARSEL!
Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren. Du
kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample