Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Languages:Finnish
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 4 of 49
Takaisin sisällysluetteloon
Kansi
Dell™ OptiPlex™ 580
-
huoltokäsikirja —
työpöytä
Kannen irrottaminen
1.
Noudata
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen
-kohdan ohjeita.
2.
Vedä kannen vapautuspainiketta taaksepäin.
3.
Vedä tietokoneen kantta ulospäin ylhäältä käsin ja irrota se sitten tietokoneesta.
VAROITUS:
Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on
Regulatory Compliance -kotisivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.
Sample