Dell OptiPlex 580 Service Manual download

For devices:Dell OptiPlex 580
Languages:Dutch
Manual type:Service Manual
Pages:49
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 49
Dell™ OptiPlex™ 580 Desktop—
onderhoudshandleiding
Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen
Als u een Dell™ n Series
-computer hebt gekocht, zijn alle verwijzingen in dit document naar Microsoft
®
Windows
®
-besturingsystemen niet van toepassing .
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst:
Dell
, het
DELL
- logo en
Vostro
zijn handelsmerken van Dell Inc.;
ATI Radeon
is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc;
Intel
en
Core
zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation;
AMD Athlon
,
AMD Sempron
, en combinaties hiervan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.;
Blu-ray Disc
is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association;
Microsoft
,
Windows,
Windows Vista
e
n de startknop van
Windows Vista
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter
aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en
handelsnamen.
April 2010
Rev. A00
Aan de computer werken
Onderdelen verwijderen en terugplaatsen
Specificaties
Moederbordindeling
System Setup (Systeeminstellingen)
Diagnostiek
OPMERKING:
duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.
WAARSCHUWINGEN:
geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
GEVAAR:
met GEVAAR wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.
Sample