Dell Inspiron 7348 2-in-1 Specification download

Languages: Swedish
Manual type:Specification
Pages:24
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 24
Vyer
Lägen
Specifikationer
Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt.
Denna produkt skyddas av USA:s och internationella lagar om
upphovsrätt och immateriell egendom. Dell
och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA
och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör
respektive företag.
2014 - 11
Rev. A01
Regleringsmodell: P57G
|
Typ: P57G001
Datormodell: Inspiron 13-7348
ANMÄRKNING:
Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator
beroende på konfigurationen du beställde.
7000-serien
Inspiron 13
Sample
This manual is suitable for devices