Dell Inspiron 7348 2-in-1 Specification download

Languages: Slovak
Manual type:Specification
Pages:24
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 24
Pohľady
Režimy
Špecifikácie
Copyright © 2014 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími
medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell
a logo Dell sú ochrannými
známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené
značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných spoločností.
2014 – 11
Rev. A01
Regulačný model: P57G
|
Typ: P57G001
Model počítača: Inspiron 13-7348
POZNÁMKA:
Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho
počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.
Typový rad 7000
Inspiron 13
Sample
This manual is suitable for devices