Dell Inspiron 7348 2-in-1 Specification download

Languages: Romanian
Manual type:Specification
Pages:24
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 24
Vizualizări
Moduri
Specificaţii
Drept de autor © 2014 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest produs este protejat de legile privind drepturile
de autor şi drepturile de proprietate intelectuală din SUA şi de pe plan internaţional. Dell
şi sigla Dell sunt mărci
comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite şi/sau în alte jurisdicţii. Toate celelalte mărci şi denumiri din prezentul
document pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.
2014 ‑ 11
Rev. A01
Model pentru reglementare: P57G
|
Tip: P57G001
Modelul computerului: Inspiron 13‑7348
NOTĂ:
Imaginile din acest document pot fi diferite faţă de computer,
în funcţie de configuraţia pe care aţi comandat‑o.
Seria 7000
Inspiron 13
Sample
This manual is suitable for devices