Dell Inspiron 7348 2-in-1 Specification download

Manual type:Specification
Pages:24
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 24
Oversikt
Moduser
Spesifikasjoner
Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett.
Dette produktet er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett
og åndsrett. Dell
og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc- i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre
merker og navn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker til de respektive selskapene.
2014 - 11
Rev. A01
Kontrollmodell: P57G
|
Type: P57G001
Datamaskinmodell: Inspiron 13-7348
MERK:
Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din,
og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.
7000-serie
Inspiron 13
Sample
This manual is suitable for devices