Dell Inspiron 5749 Specification download

Languages: Swedish
Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
Vyer
Specifikationer
Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt.
Den här produkten är skyddad av amerikanska och internationella
upphovsrättslagar och immaterialrättsliga lagar. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.
i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som
tillhör respektive företag.
2014 - 12
Rev. A02
Regleringsmodell: P26E
|
Typ: P26E001
Datormodell: Inspiron 17-5748/Inspiron 17-5749
ANMÄRKNING:
Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator
beroende på konfigurationen du beställde.
5000-serien
Inspiron 17
Sample
This manual is suitable for devices