Dell Inspiron 5749 Specification download

Languages: Slovak
Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
Pohľady
Špecifikácie
Copyright © 2014 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími
medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell a logo Dell sú ochrannými známkami
spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené značky a názvy môžu
byť ochranné známky ich príslušných spoločností.
2014 – 12
Rev. A02
Regulačný model: P26E
|
Typ: P26E001
Model počítača: Inspiron 17-5748/Inspiron 17-5749
POZNÁMKA:
Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho
počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.
Typový rad 5000
Inspiron 17
Sample
This manual is suitable for devices