Dell Inspiron 5749 Specification download

Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
Prikazi
Specifikacije
Autorska prava © 2014 Dell Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD
i međunardonim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc.
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu
predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.
2014 ‑ 12
Izmijenjeno izdanje. A02
Regulatorni model: P26F
|
Vrsta: P26E001
Model računala: Inspiron 17‑5748/Inspiron 17‑5749
NAPOMENA:
Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg
računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.
5000 Series
Inspiron 17
Sample
This manual is suitable for devices