Dell Inspiron 5749 Specification download

Languages: Czech
Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
Pohledy
Technické údaje
Copyright © 2014 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními
autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.
v USA a v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní zde zmíněné známky a názvy mohou být ochrannými známkami
jejich příslušných vlastníků.
2014 – 12
Rev. A02
Model: P26E
|
Typ: P26E001
Model počítače: Inspiron 17-5748/Inspiron 17-5749
POZNÁMKA:
Váš počítač se může v závislosti na objednané
konfiguraci od obrázků uvedených v tomto dokumentu lišit.
Řada 5000
Inspiron 17
Sample
This manual is suitable for devices