Dell Inspiron 5543 Specification download

Languages: Vietnamese
Manual type:Specification
Pages:22
Instant delivery to e-mail
You can buy the full version and download it in PDF format instantly.
Page 1 of 22
Hình dạng
Thông s° k± thu²t
Copyright © 2014 Dell Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.
Sản phẩm này được bảo vệ bởi các luật về bản quyền
và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Dell
và logo Dell là các thương hiệu của Dell Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc
các vùng tài phán khác. Tất cả các nhãn hiệu và tên gọi khác được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của các
công ty tương ứng.
2014 ‑ 11
Phiên bản A01
Model quy định: P39F | Loại: P39F001
Model máy tính: Inspiron 5542/Inspiron 5543
GHI CH³:
Các hình ảnh trong tài liệu này có thể khác biệt với máy tính
của bạn tùy thuộc vào cấu hình bạn đã đặt hàng.
5000 Series
Inspiron 15
Sample
This manual is suitable for devices